Re: Swedish characters in UTF8 (MySQL5)
Posted by: Martin Wiss
Date: May 03, 2005 08:34AM

Du måste se till att du skickar texten som utf8, bla måste du ange till servern att datan du skickar är utf8 genom att säga "SET NAMES 'utf8'". Sen måste du se till att texten sparas som utf8 genom att alla kolumner är definerade som charset utf8. Sen måste du se till att texten skickas tillbaka som utf8 och visas med ett program som klarar av att visa utf8. När jag tittar på data via mysql-klienten så ser det ut så som ovan trots att jag vet att det är utf8 och att min terminal kan visa utf8 i vanliga fall. Jag tror att det beror på att klienten inte är konfigurerad för att visa utf8 (använder 4.1.8). Ä sparas med två byte enigt utf8. Det sätt som du matar in eller visar texten på klarar alltså inte av att göra om dessa två bajt till bokstaven ä. Du får helt enkelt ta och göra en felsökning genom hela kedjan, från inmatning till uppvisning av texten. :-)

Options: ReplyQuote


Subject
Views
Written By
Posted
Re: Swedish characters in UTF8 (MySQL5)
8077
May 03, 2005 08:34AM


Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.

Content reproduced on this site is the property of the respective copyright holders. It is not reviewed in advance by Oracle and does not necessarily represent the opinion of Oracle or any other party.