MySQL Forums
Forum List  »  Turkish

Re: Replication ve Cluster farkı nedir?
Posted by: TURGUT AYDIN
Date: August 19, 2009 12:56PM

Merhaba,

Replication ve Cluster bir hayli farklı.

MySQL'de Replikasyon oldukça sık kullanılan bir teknolojidir. Bir sunucuyu Master olarak tanımladığınız zaman ona bağlı Slave sunucular Master üzerindeki değişiklikleri kendi üzerlerine yansıtırlar. Birden çok Master olması (Multi-Master replication) aslında MySQL tarafından desteklenmiyor. Replikasyon (Master-Slave ya da Multi-Master olmasından bağımsız olarak) asenkrondur. Yani bir master üzerindeki değişiklikler slave'lere anında yansımaz. Önce master güncellenir, daha sonra slave'ler bu güncellemeleri kendi üzerlerinde uygular. Dolayısıyla master'da meydana gelebilecek bir çökme durumunda bazı güncellemeler slave'lere yansımayabilir.

Cluster ise birden çok sunucuda aynı anda aynı durumun var oluşmasını ve bir sunucudaki çökme anında üzerindeki işlerin ayaktaki diğer sunuculara aktarılarak kesintisiz çalışmayı ifade eder. Clustering kurgulamak için farklı yöntemler bulunmaktadır.

MySQL dünyasında ise MySQL Cluster adlı özel bir ürün bulunmaktadır. "Paylaşımsız" yani verinin senkron replikasyonuna dayalı bir model ile çalışan MySQL Cluster, yukarıdaki anlamda clustering'i sağlamaktadır. Bunu bir "in-memory" yani bellek içi veri sakalama yaklaşımı ile gerçekleştirmektedir. Bunu sonucu olarak, hem süreklilik (Istatistiki olarak %99.999 ayakta kalır), hem ölçeklenebilirlik (veriyi birden çok node'a dağıtarak paralel erişimi sağlar) hem de performans (bellek içi işlemlerle yüksek işlem sayılarına ulaşır) açısından öne çıkar. En çok kullanıldığı alan telekomunikasyon sektörü uygulamalarıdır.

Options: ReplyQuote


Subject
Views
Written By
Posted
Re: Replication ve Cluster farkı nedir?
12758
August 19, 2009 12:56PM


Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.

Content reproduced on this site is the property of the respective copyright holders. It is not reviewed in advance by Oracle and does not necessarily represent the opinion of Oracle or any other party.