MySQL Forums
Forum List  »  Turkish

Re: Too many tables : Limit artırmanın bi yolu var mı?
Posted by: TURGUT AYDIN
Date: September 28, 2009 03:10AM

Doğru, tek bir join içerisinde en fazla 61 tabloya referans verilebiliyor.
Bu sınırlama view'lar için de geçerli:

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/joins-limits.html

Yine, bu sınırlama 4.1 sürümünden beri var ve beta aşamasındaki 5.4 sürümünde de gaçerli:

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.4/en/joins-limits.html

Dolayısıyla tek çözüm veri tabanı / sorgu tasarımınızı bu sınırlamalara göre düzenlemek.

Options: ReplyQuote


Subject
Views
Written By
Posted
Re: Too many tables : Limit artırmanın bi yolu var mı?
4773
September 28, 2009 03:10AM


Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.

Content reproduced on this site is the property of the respective copyright holders. It is not reviewed in advance by Oracle and does not necessarily represent the opinion of Oracle or any other party.