MySQL Forums
Forum List  »  Turkish

MySQL'e SSL bağlantı problemi...
Posted by: ugur inal
Date: March 07, 2008 06:57PM

Herkese selam,

Üzerinde Redhat Enterprise Linux 5, MySQL Server 5.0.22 ve Squid Proxy Cache yazılımı kurulu bir HP Blade sunucu var. Sunucuda 2GB ram, 2 adet 64 bitlik AMD Opteron işlemci var. Sunucuyu internet proxy sunucusu olarak kullanıyoruz ve proxy authentication işlemi için de MySQL server'dan yararlanıyoruz.

Problem şu, MySQL server yaklaşık 9 gündür çalışıyor. Ama bugün MySQL'e ssl bağlantı denediğimde aşağıdaki hatayı verdi. Daha önceki günlerde böyle bir problem yoktu.

ERROR 2026 (HY000): SSL connection error

İşin garip tarafı java ile yazılmış bir uygulama var. mysql-jdbc kullanılarak veritabanına bağlanıyor ve bu uygulamayla ssl bağlantıda problem yok. Ama putty ile sunucuya bağlanıp local'den mysql client tool'u ile bağlanmaya çalıştığımda bugün bu hatayı verdi. Ancak --skip-ssl seçeneğiyle bağlantı sağlayabiliyorum.

Aşağıda "\s" komutunun çıktısı var;

mysql> \s
--------------
mysql Ver 14.12 Distrib 5.0.22, for redhat-linux-gnu (i686) using readline 5.0

Connection id: 14750
Current database:
Current user: root@localhost
SSL: Not in use
Current pager: stdout
Using outfile: ''
Using delimiter: ;
Server version: 5.0.22-log
Protocol version: 10
Connection: Localhost via UNIX socket
Server characterset: latin5
Db characterset: latin5
Client characterset: latin5
Conn. characterset: latin5
UNIX socket: /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime: 9 days 17 hours 3 min 18 sec

Threads: 4 Questions: 37349563 Slow queries: 0 Opens: 0 Flush tables: 1 Open tables: 140 Queries per second avg: 44.517

Bu da free komutunun çıktısı;

total used free shared buffers cached
Mem: 1939800 1925180 14620 0 169172 1303252
-/+ buffers/cache: 452756 1487044
Swap: 2040244 68 2040176

Sistemde 14620 Kb boş memory kalmış, "top" komutuyla baktığımda MySQL %10.9 oranında memory kullanıyor.


Bu da "show status" komutunun çıktısı;

mysql> show status;
+-----------------------------------+------------+
| Variable_name | Value |
+-----------------------------------+------------+
| Aborted_clients | 598 |
| Aborted_connects | 20 |
| Binlog_cache_disk_use | 0 |
| Binlog_cache_use | 0 |
| Bytes_received | 241 |
| Bytes_sent | 580 |
| Com_admin_commands | 0 |
| Com_alter_db | 0 |
| Com_alter_table | 0 |
| Com_analyze | 0 |
| Com_backup_table | 0 |
| Com_begin | 0 |
| Com_change_db | 0 |
| Com_change_master | 0 |
| Com_check | 0 |
| Com_checksum | 0 |
| Com_commit | 0 |
| Com_create_db | 0 |
| Com_create_function | 0 |
| Com_create_index | 0 |
| Com_create_table | 0 |
| Com_dealloc_sql | 0 |
| Com_delete | 0 |
| Com_delete_multi | 0 |
| Com_do | 0 |
| Com_drop_db | 0 |
| Com_drop_function | 0 |
| Com_drop_index | 0 |
| Com_drop_table | 0 |
| Com_drop_user | 0 |
| Com_execute_sql | 0 |
| Com_flush | 0 |
| Com_grant | 0 |
| Com_ha_close | 0 |
| Com_ha_open | 0 |
| Com_ha_read | 0 |
| Com_help | 0 |
| Com_insert | 0 |
| Com_insert_select | 0 |
| Com_kill | 0 |
| Com_load | 0 |
| Com_load_master_data | 0 |
| Com_load_master_table | 0 |
| Com_lock_tables | 0 |
| Com_optimize | 0 |
| Com_preload_keys | 0 |
| Com_prepare_sql | 0 |
| Com_purge | 0 |
| Com_purge_before_date | 0 |
| Com_rename_table | 0 |
| Com_repair | 0 |
| Com_replace | 0 |
| Com_replace_select | 0 |
| Com_reset | 0 |
| Com_restore_table | 0 |
| Com_revoke | 0 |
| Com_revoke_all | 0 |
| Com_rollback | 0 |
| Com_savepoint | 0 |
| Com_select | 2 |
| Com_set_option | 0 |
| Com_show_binlog_events | 0 |
| Com_show_binlogs | 0 |
| Com_show_charsets | 0 |
| Com_show_collations | 0 |
| Com_show_column_types | 0 |
| Com_show_create_db | 0 |
| Com_show_create_table | 0 |
| Com_show_databases | 0 |
| Com_show_errors | 0 |
| Com_show_fields | 0 |
| Com_show_grants | 0 |
| Com_show_innodb_status | 0 |
| Com_show_keys | 0 |
| Com_show_logs | 0 |
| Com_show_master_status | 0 |
| Com_show_ndb_status | 0 |
| Com_show_new_master | 0 |
| Com_show_open_tables | 0 |
| Com_show_privileges | 0 |
| Com_show_processlist | 0 |
| Com_show_slave_hosts | 0 |
| Com_show_slave_status | 0 |
| Com_show_status | 2 |
| Com_show_storage_engines | 0 |
| Com_show_tables | 0 |
| Com_show_triggers | 0 |
| Com_show_variables | 0 |
| Com_show_warnings | 0 |
| Com_slave_start | 0 |
| Com_slave_stop | 0 |
| Com_stmt_close | 0 |
| Com_stmt_execute | 0 |
| Com_stmt_fetch | 0 |
| Com_stmt_prepare | 0 |
| Com_stmt_reset | 0 |
| Com_stmt_send_long_data | 0 |
| Com_truncate | 0 |
| Com_unlock_tables | 0 |
| Com_update | 0 |
| Com_update_multi | 0 |
| Com_xa_commit | 0 |
| Com_xa_end | 0 |
| Com_xa_prepare | 0 |
| Com_xa_recover | 0 |
| Com_xa_rollback | 0 |
| Com_xa_start | 0 |
| Compression | OFF |
| Connections | 14753 |
| Created_tmp_disk_tables | 1 |
| Created_tmp_files | 0 |
| Created_tmp_tables | 1 |
| Delayed_errors | 0 |
| Delayed_insert_threads | 0 |
| Delayed_writes | 0 |
| Flush_commands | 1 |
| Handler_commit | 0 |
| Handler_delete | 0 |
| Handler_discover | 0 |
| Handler_prepare | 0 |
| Handler_read_first | 0 |
| Handler_read_key | 0 |
| Handler_read_next | 0 |
| Handler_read_prev | 0 |
| Handler_read_rnd | 0 |
| Handler_read_rnd_next | 0 |
| Handler_rollback | 0 |
| Handler_savepoint | 0 |
| Handler_savepoint_rollback | 0 |
| Handler_update | 0 |
| Handler_write | 130 |
| Innodb_buffer_pool_pages_data | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_dirty | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_flushed | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_free | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_latched | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_misc | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_total | 0 |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 0 |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_seq | 0 |
| Innodb_buffer_pool_read_requests | 0 |
| Innodb_buffer_pool_reads | 0 |
| Innodb_buffer_pool_wait_free | 0 |
| Innodb_buffer_pool_write_requests | 0 |
| Innodb_data_fsyncs | 0 |
| Innodb_data_pending_fsyncs | 0 |
| Innodb_data_pending_reads | 0 |
| Innodb_data_pending_writes | 0 |
| Innodb_data_read | 0 |
| Innodb_data_reads | 0 |
| Innodb_data_writes | 0 |
| Innodb_data_written | 0 |
| Innodb_dblwr_pages_written | 0 |
| Innodb_dblwr_writes | 0 |
| Innodb_log_waits | 0 |
| Innodb_log_write_requests | 0 |
| Innodb_log_writes | 0 |
| Innodb_os_log_fsyncs | 0 |
| Innodb_os_log_pending_fsyncs | 0 |
| Innodb_os_log_pending_writes | 0 |
| Innodb_os_log_written | 0 |
| Innodb_page_size | 0 |
| Innodb_pages_created | 0 |
| Innodb_pages_read | 0 |
| Innodb_pages_written | 0 |
| Innodb_row_lock_current_waits | 0 |
| Innodb_row_lock_time | 0 |
| Innodb_row_lock_time_avg | 0 |
| Innodb_row_lock_time_max | 0 |
| Innodb_row_lock_waits | 0 |
| Innodb_rows_deleted | 0 |
| Innodb_rows_inserted | 0 |
| Innodb_rows_read | 0 |
| Innodb_rows_updated | 0 |
| Key_blocks_not_flushed | 19 |
| Key_blocks_unused | 150184 |
| Key_blocks_used | 174450 |
| Key_read_requests | 232476622 |
| Key_reads | 1085681 |
| Key_write_requests | 4756778 |
| Key_writes | 4594644 |
| Last_query_cost | 0.000000 |
| Max_used_connections | 31 |
| Not_flushed_delayed_rows | 0 |
| Open_files | 213 |
| Open_streams | 0 |
| Open_tables | 140 |
| Opened_tables | 0 |
| Qcache_free_blocks | 1 |
| Qcache_free_memory | 33545648 |
| Qcache_hits | 0 |
| Qcache_inserts | 0 |
| Qcache_lowmem_prunes | 0 |
| Qcache_not_cached | 33110916 |
| Qcache_queries_in_cache | 0 |
| Qcache_total_blocks | 1 |
| Questions | 37353703 |
| Rpl_status | NULL |
| Select_full_join | 0 |
| Select_full_range_join | 0 |
| Select_range | 0 |
| Select_range_check | 0 |
| Select_scan | 1 |
| Slave_open_temp_tables | 0 |
| Slave_retried_transactions | 0 |
| Slave_running | OFF |
| Slow_launch_threads | 0 |
| Slow_queries | 0 |
| Sort_merge_passes | 0 |
| Sort_range | 0 |
| Sort_rows | 0 |
| Sort_scan | 0 |
| Ssl_accept_renegotiates | 0 |
| Ssl_accepts | 613 |
| Ssl_callback_cache_hits | 0 |
| Ssl_cipher | |
| Ssl_cipher_list | |
| Ssl_client_connects | 0 |
| Ssl_connect_renegotiates | 0 |
| Ssl_ctx_verify_depth | 4294967295 |
| Ssl_ctx_verify_mode | 5 |
| Ssl_default_timeout | 0 |
| Ssl_finished_accepts | 607 |
| Ssl_finished_connects | 0 |
| Ssl_session_cache_hits | 442 |
| Ssl_session_cache_misses | 0 |
| Ssl_session_cache_mode | SERVER |
| Ssl_session_cache_overflows | 0 |
| Ssl_session_cache_size | 128 |
| Ssl_session_cache_timeouts | 0 |
| Ssl_sessions_reused | 0 |
| Ssl_used_session_cache_entries | 27 |
| Ssl_verify_depth | 0 |
| Ssl_verify_mode | 0 |
| Ssl_version | |
| Table_locks_immediate | 37318515 |
| Table_locks_waited | 2 |
| Tc_log_max_pages_used | 0 |
| Tc_log_page_size | 0 |
| Tc_log_page_waits | 0 |
| Threads_cached | 6 |
| Threads_connected | 4 |
| Threads_created | 60 |
| Threads_running | 1 |
| Uptime | 839124 |
+-----------------------------------+------------+
245 rows in set (0.00 sec)

Bu kısım da "show variables" çıktısı;

mysql> show variables;
+---------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Variable_name | Value |
+---------------------------------+--------------------------------------------------------+
| auto_increment_increment | 1 |
| auto_increment_offset | 1 |
| automatic_sp_privileges | ON |
| back_log | 50 |
| basedir | /usr/ |
| bdb_cache_size | 8388600 |
| bdb_home | /var/lib/mysql/ |
| bdb_log_buffer_size | 262144 |
| bdb_logdir | |
| bdb_max_lock | 10000 |
| bdb_shared_data | OFF |
| bdb_tmpdir | /tmp/ |
| binlog_cache_size | 32768 |
| bulk_insert_buffer_size | 8388608 |
| character_set_client | latin5 |
| character_set_connection | latin5 |
| character_set_database | latin5 |
| character_set_filesystem | binary |
| character_set_results | latin5 |
| character_set_server | latin5 |
| character_set_system | utf8 |
| character_sets_dir | /usr/share/mysql/charsets/ |
| collation_connection | latin5_turkish_ci |
| collation_database | latin5_bin |
| collation_server | latin5_bin |
| completion_type | 0 |
| concurrent_insert | 1 |
| connect_timeout | 5 |
| datadir | /var/lib/mysql/ |
| date_format | %Y-%m-%d |
| datetime_format | %Y-%m-%d %H:%i:%s |
| default_week_format | 0 |
| delay_key_write | ON |
| delayed_insert_limit | 100 |
| delayed_insert_timeout | 300 |
| delayed_queue_size | 1000 |
| div_precision_increment | 4 |
| engine_condition_pushdown | OFF |
| expire_logs_days | 0 |
| flush | OFF |
| flush_time | 0 |
| ft_boolean_syntax | + -><()~*:""&| |
| ft_max_word_len | 84 |
| ft_min_word_len | 4 |
| ft_query_expansion_limit | 20 |
| ft_stopword_file | (built-in) |
| group_concat_max_len | 1024 |
| have_archive | NO |
| have_bdb | YES |
| have_blackhole_engine | NO |
| have_compress | YES |
| have_crypt | YES |
| have_csv | NO |
| have_example_engine | NO |
| have_federated_engine | NO |
| have_geometry | YES |
| have_innodb | DISABLED |
| have_isam | NO |
| have_ndbcluster | NO |
| have_openssl | YES |
| have_query_cache | YES |
| have_raid | NO |
| have_rtree_keys | YES |
| have_symlink | YES |
| init_connect | |
| init_file | |
| init_slave | |
| innodb_additional_mem_pool_size | 1048576 |
| innodb_autoextend_increment | 8 |
| innodb_buffer_pool_awe_mem_mb | 0 |
| innodb_buffer_pool_size | 8388608 |
| innodb_checksums | ON |
| innodb_commit_concurrency | 0 |
| innodb_concurrency_tickets | 500 |
| innodb_data_file_path | |
| innodb_data_home_dir | |
| innodb_doublewrite | ON |
| innodb_fast_shutdown | 1 |
| innodb_file_io_threads | 4 |
| innodb_file_per_table | OFF |
| innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 |
| innodb_flush_method | |
| innodb_force_recovery | 0 |
| innodb_lock_wait_timeout | 50 |
| innodb_locks_unsafe_for_binlog | OFF |
| innodb_log_arch_dir | |
| innodb_log_archive | OFF |
| innodb_log_buffer_size | 1048576 |
| innodb_log_file_size | 5242880 |
| innodb_log_files_in_group | 2 |
| innodb_log_group_home_dir | |
| innodb_max_dirty_pages_pct | 90 |
| innodb_max_purge_lag | 0 |
| innodb_mirrored_log_groups | 1 |
| innodb_open_files | 300 |
| innodb_support_xa | ON |
| innodb_sync_spin_loops | 20 |
| innodb_table_locks | ON |
| innodb_thread_concurrency | 8 |
| innodb_thread_sleep_delay | 10000 |
| interactive_timeout | 28800 |
| join_buffer_size | 131072 |
| key_buffer_size | 201326592 |
| key_cache_age_threshold | 300 |
| key_cache_block_size | 1024 |
| key_cache_division_limit | 100 |
| language | /usr/share/mysql/english/ |
| large_files_support | ON |
| large_page_size | 0 |
| large_pages | OFF |
| license | GPL |
| local_infile | ON |
| locked_in_memory | OFF |
| log | OFF |
| log_bin | OFF |
| log_bin_trust_function_creators | OFF |
| log_error | /var/lib/mysql/error_log.log |
| log_slave_updates | OFF |
| log_slow_queries | ON |
| log_warnings | 2 |
| long_query_time | 10 |
| low_priority_updates | OFF |
| lower_case_file_system | OFF |
| lower_case_table_names | 0 |
| max_allowed_packet | 8387584 |
| max_binlog_cache_size | 4294967295 |
| max_binlog_size | 1073741824 |
| max_connect_errors | 10 |
| max_connections | 100 |
| max_delayed_threads | 20 |
| max_error_count | 64 |
| max_heap_table_size | 16777216 |
| max_insert_delayed_threads | 20 |
| max_join_size | 4294967295 |
| max_length_for_sort_data | 1024 |
| max_prepared_stmt_count | 16382 |
| max_relay_log_size | 0 |
| max_seeks_for_key | 4294967295 |
| max_sort_length | 1024 |
| max_sp_recursion_depth | 0 |
| max_tmp_tables | 32 |
| max_user_connections | 0 |
| max_write_lock_count | 4294967295 |
| multi_range_count | 256 |
| myisam_data_pointer_size | 6 |
| myisam_max_sort_file_size | 2147483647 |
| myisam_recover_options | OFF |
| myisam_repair_threads | 1 |
| myisam_sort_buffer_size | 67108864 |
| myisam_stats_method | nulls_unequal |
| net_buffer_length | 16384 |
| net_read_timeout | 30 |
| net_retry_count | 10 |
| net_write_timeout | 60 |
| new | OFF |
| old_passwords | OFF |
| open_files_limit | 1134 |
| optimizer_prune_level | 1 |
| optimizer_search_depth | 62 |
| pid_file | /var/run/mysqld/mysqld.pid |
| prepared_stmt_count | 0 |
| port | 3306 |
| preload_buffer_size | 32768 |
| protocol_version | 10 |
| query_alloc_block_size | 8192 |
| query_cache_limit | 1048576 |
| query_cache_min_res_unit | 4096 |
| query_cache_size | 33554432 |
| query_cache_type | DEMAND |
| query_cache_wlock_invalidate | OFF |
| query_prealloc_size | 8192 |
| range_alloc_block_size | 2048 |
| read_buffer_size | 2093056 |
| read_only | OFF |
| read_rnd_buffer_size | 8384512 |
| relay_log_purge | ON |
| relay_log_space_limit | 0 |
| rpl_recovery_rank | 0 |
| secure_auth | ON |
| server_id | 0 |
| skip_external_locking | ON |
| skip_networking | OFF |
| skip_show_database | OFF |
| slave_compressed_protocol | OFF |
| slave_load_tmpdir | /tmp/ |
| slave_net_timeout | 3600 |
| slave_skip_errors | OFF |
| slave_transaction_retries | 10 |
| slow_launch_time | 2 |
| socket | /var/lib/mysql/mysql.sock |
| sort_buffer_size | 2097144 |
| sql_mode | |
| sql_notes | ON |
| sql_warnings | ON |
| storage_engine | MyISAM |
| sync_binlog | 0 |
| sync_frm | ON |
| system_time_zone | EET |
| table_cache | 512 |
| table_lock_wait_timeout | 50 |
| table_type | MyISAM |
| thread_cache_size | 8 |
| thread_stack | 196608 |
| time_format | %H:%i:%s |
| time_zone | SYSTEM |
| timed_mutexes | OFF |
| tmp_table_size | 33554432 |
| tmpdir | /tmp |
| transaction_alloc_block_size | 8192 |
| transaction_prealloc_size | 4096 |
| tx_isolation | REPEATABLE-READ |
| updatable_views_with_limit | YES |
| version | 5.0.22-log |
| version_bdb | Sleepycat Software: Berkeley DB 4.1.24: (May 25, 2006) |
| version_comment | Source distribution |
| version_compile_machine | i686 |
| version_compile_os | redhat-linux-gnu |
| wait_timeout | 28800 |
+---------------------------------+--------------------------------------------------------+
218 rows in set (0.00 sec)

Acaba neden local'den mysql'e ssl bağlantı sağlayamıyorum ve problem neden 10 gün sonra ortaya çıkıyor?

"Ssl_session_cache_mode: SERVER" ve "Ssl_session_cache_size" parametrelerinden kaynaklanabilir mi?

"Ssl_session_cache_mode: SERVER" parametresinde SERVER'dan başka hangi seçenekler var? Belki server'ın ssl cache'i dolu olduğu için veriyordur hatayı. CLIENT falan gibi bir seçenek varsa server yerine client tarafında cache'leme gibi bir mantık kullanarak problem çözülebilir mi?

Teşekkürler.Edited 1 time(s). Last edit at 03/07/2008 07:00PM by ugur inal.

Options: ReplyQuote


Subject
Views
Written By
Posted
MySQL'e SSL bağlantı problemi...
7915
March 07, 2008 06:57PM


Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.

Content reproduced on this site is the property of the respective copyright holders. It is not reviewed in advance by Oracle and does not necessarily represent the opinion of Oracle or any other party.