MySQL Forums
Forum List  »  Turkish

Re: 2 tabloyu nasıl birleştiririm
Posted by: Ali Gel
Date: June 05, 2008 12:11AM

herhalde bu forumu okuyan yok
ya da herkes benim kadar cahil
ya da kimse cevap verme zahmetinde bulunmuyor

neyse ben yine uğraşıp buldum.
Fakat bulduğum çözüm kullandığım mysql versiyonunda çalışmıyor.
çünkü ancak bunu SubQuery ile yapabiliyorum
Fakat kullandığım mysql versiyonu 4.0.2 ve subquery diye bir şey yok
versiyonu yükseltmek mesele değil ama bunu çalıştığım firmanın tüm müşterilerine yaptırmak oldukça zor.

Bulduğum sonuç aşağıdaki gibidir;

select verilen_kontorler.musteri_id, verilen_kontorler.urun_id, sum(verilen_kontorler.kontor) as verilen_kontor, harcamalar_sonuc.harcanan_kontor
from verilen_kontorler
inner join (select urun_id, count(id) as harcanan_kontor from harcamalar where musteri_id=1 group by urun_id) as harcamamlar_sonuc
on harcamalar_sonuc.urun_id=verilen_kontorler.urun_id
where verilen_kontorler.musteri_id=1
group by verilen_kontorler.urun_id

şimdi bu sorguyu SubQuery olmadan joinlerle yapmak mümkün müdür?
Yardımcı olacak varsa lütfen söylesin
En azından biri kesinlikle olmaz desin de aramaktan vazgeçeyim

Options: ReplyQuote


Subject
Views
Written By
Posted
10248
June 03, 2008 03:11AM
Re: 2 tabloyu nasıl birleştiririm
5908
June 05, 2008 12:11AM
4589
February 27, 2009 03:22AM


Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.

Content reproduced on this site is the property of the respective copyright holders. It is not reviewed in advance by Oracle and does not necessarily represent the opinion of Oracle or any other party.