MySQL Forums
Forum List  »  Turkish

MySQL restore çalışmıyor
Posted by: Cengiz Eken
Date: July 15, 2009 03:21PM

Merhabalar,
MySQL de oluşturduğum ve bir dosyaya transfer ettiği bir veritabanını "java" kullanarak yeniden yüklemek istiyorum.Aşağıda gerçekleştirdiğim işlemleri yazdım:

1.MySQL kurulu dizinide yer alan ve restore işlemi için kullanılan mysql.exe dosyasını, kendi orijinal dizini haricinde bir başka dizinden çalıştırdığım zaan, aşağıdaki kod parçası çalışıyor ve "processComplete = 0" dönüyor

String[] cmds= new String[]{"D:\\test\\mysql.exe", databaseName, "--user=" + userName, "--password=" + password, "-e", " source c:/ceken/sample.sql" };
Process runtimeProcess = Runtime.getRuntime().exec(executeCmd);
processComplete = runtimeProcess.waitFor();

2.Fakat aynı kod parçası, mysql.exe orijinal dizininde(D:\Program Files\MySql\MySQL Server 5.1\bin) iken çalışmıyor ve "processComplete = 1" dönüyor.

String[] cmds= new String[]{"D:\\Program Files\\MySql\\MySQL Server 5.1\\bin\mysql.exe", databaseName, "--user=" + userName, "--password=" + password, "-e", " source c:/ceken/sample.sql" };
Process runtimeProcess = Runtime.getRuntime().exec(executeCmd);
processComplete = runtimeProcess.waitFor();

Çözümlerinizi bekliyorum.

Saygılraımla
Cengiz EKEN

Options: ReplyQuote


Subject
Views
Written By
Posted
MySQL restore çalışmıyor
7863
July 15, 2009 03:21PM


Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.

Content reproduced on this site is the property of the respective copyright holders. It is not reviewed in advance by Oracle and does not necessarily represent the opinion of Oracle or any other party.